Veterinær

Hestepraktiserende veterinær Sibylla Langaker er Lucky7 sin faste stall veterinær

Hun gleder seg til å veilede deg, og hjelpe hesten din igjennom fitness og rehabiliteringsoppholdet her på Lucky 7 Fitness & Rehab.

Som aktiv hestepraktiserende veterinær har Sibylla igjennom årene opparbeidet seg en betydelig erfaring og hestekunnskap. Hun vektlegger å holde seg faglig oppdatert og øke sin kompetanse med å deltakelse på relevante kurs og veterinær konferanser i inn- og utland.

Sibylla interesserer seg spesielt for:

  • nedsatt prestasjon
  • halthetsutredning
  • røntgen
  • ultralyd
  • rehabilitering
  • kiropraktikk og akupunktur

Hennes utgangspunkt er å imøtekomme en forståelse omkring hesten din og de ønsker du har for den, også eventuelle utfordringer hesten har. Sammen med deg og din faste veterinær vil hun tilrettelegge og følge opp hesten din i perioden den er på Lucky7.

Sibylla kan også utforme tilpassete treningsplaner og treningsforløp for økt styrke, smidighet og kondisjon hos hesten din. Dette gjøres i samråd med deg og din faste trener.

Sibyllas utgangspunkt er å se deg og hesten din som en equipage og hjelpe dere på vei til å bli best mulig.