Vaskespilt

Fitness & Rehab har eget vaskespilt for renhold før behandling i apparatene.

Viktig med nøye renhold før maskinene brukes.

Når hesten er ren plasseres en pose på hesten så ikke møkk havner i vannet eller i maskinene.