Ridebaner

Lucky7 har 2 ridebaner. En inne og en ute.

Begge banene er med Dry Ecotrack og blir harvet og vannet daglig.

DRY ECOTRACK er en blanding av kvarts sand og Clopf fiber produsert av Martin Collins Ent. Ltd i England.