Ansatte og ryttere

I dag har Lucky7, 3 fast ansatte, 5 vikarer og 4 ryttere som representerer sportshestene i markedet.
I tillegg har vi samarbeidspartnere innenfor undervisning, klubbvirksomhet, veterinær, hovslagere, oppdrett og leverandører av for og flis.
Dette gjør at Lucky7 kan tilby en bredde i tjenestetilbudet sitt fra treningssenteret