STALLREGLER PÅ STALL NORDBYFARET

Stalltider: man-søndag; kl 07.00-22.30

REGLER I STALLEN

 • Husk at det skal være et trivelig sted for hestene, brukerne og besøkende.
 • Det skal være ryddig utenfor din boks. Kun to dekken og en grime skal henge på døren.
 • Stellekassen skal stå inne i boksen når du rir.
 • Salhengere skal være nedslått når de ikke er i bruk
 • Boksdøren skal alltid være lukket når hesten er inne og merket med hestens navn og kontakt info til eier
 • Trillebårer skal alltid tømmes godt ut i møkkahaugen
 • Trillebårer og greip plasseres på anvist plass etter bruk.
 • Inventar, eiendeler, og utstyr som eies av Stall Nordbyfaret skal behandles med forsiktighet, og som om det var ditt eget.
 • Stallgang, vaskespilt osv er ikke oppbevaringsplass for hest; Brukes i kortere perioder når man har tilsyn til hesten. Husk å feie opp etter deg og fjern møkk før du rir ut
 • Røking forbudt i stall, för- og oppholdsrom.
 • Søppel kildesorteres i riktig søppeldunk.
 • Rydd etter smeden. Sko etter hovslager skal legges i kassen med sko under trappen,
 • Siste person som forlater stallen sjekker at alle boksdørene er lukket, at sal- og utstyrsrommene er stengt og at lyset er slokket i stall og ridehall.

HÅNDTERING AV HEST

 • Det er ønskelig at hester stelles på anviste stelleplasser og i solarium, vaskespilt før stallgangen okkuperes. Ved mye trafikk oppfordres boksene benyttes til på og avsaling
 • Stelleplassene skal gjøres rent hver gang etter bruk.
 • Spiltene skal benyttes til formålene de er ment til som første prioritet.
 • Barbering utføres i solariet.
 • All leiing av hest skjer med lukket grime og leietau
 • Longering av hest kan foregå i ridehus og ridebane men kun en per bane samtidig

VED RIDNING

 • Rideundervisning er første prioritet unngå å forstyrre rytter og trener, timer koster
 • Ved bruk av ridebanene vis hensyn for andre og rydd etter deg. Ta vare på ridebunnen!
 • Ved ridning med flere så har venstre hånd sporet
 • Møkketrallene ved ridebanen er fellesansvar å tømme
 • Hindermateriell skal på plass om ikke annet er avtalt (bruk av andre etter deg)
 • Sprangtrening på egen hånd kan kun skje om det er minimum 2 tilstede og en må være voksen, kun 4 hindere er tillatt for å gi plass til andre også.
 • Løshopping/løslongering kan skje på tider det lar seg gjennomføre og ikke er til hinder for andre. Eier er ansvarlig for risikoen dette innebærer og en voksen må være tilstede
 • Ved mørkest frembrudd, er det påbudt med refleks på hest og rytter.
 • Ved bruk av ipod/tlf er det kun tillatt med ørepropp i et øre, vær OBS.
 • Husk å fjerne møkka etter hesten din fra fortau, boligområder etc. Hvis ikke kan det bli forbud mot å ri på slike steder.
 • Rir en på travspor viktig å ri i midten. Dette fordi det blir ujevnt for vogn om en rir på sidene. Gå ut av sporet hvis dere møter travere, det er deres spor. Viktig å begrense bruken der, så det oppfordres kun til galopptrening og kjøring. Gjør oppmerksom på at noen hester er redde for vogn så vær forsiktig ta forhåndsregler
 • Turridning må kun foregå der det er tillatt (ikke ri på Nordbystien), og som ikke er til sjenanse for andre. Husk å være høflig ta hensyn til andre.
 • All ferdsel og ridning på Stall Nordbyfarets eiendom og utenfor skjer på eget ansvar.
 • Vis hensyn til hverandre, naboer og besøkende. Tenk sikkerhet
 • Hunder skal holdes i bånd.
 • Om du er ute og rir kan hunden stå i din egen boks om den er rolig. Husk møkkposer.

MØKKING, VEDLIKEHOLD OG PARKERING

 • Stall og paddock møkking er eiers ansvar
 • Sikre at der alltid er vann i paddock og stall.
 • Sikre at paddocker vedlikeholdes dvs kjøres på mer subbus når duk er synlig, eller grøfter lages for å minimere risiko for skadet hest. Subus finnes på området bare å forsyne seg.
 • Eier plikter å rengjøre/vaske tildelt boksplass minst en gang per år.
 • Spindelvev/støv skal kostes månedlig.
 • Parkering av bil og evt henger skal skje på anvist plass.
 • Kjøring over tunet med bil skal kun skje om nødvendig

OG TIL SLUTT

Hestene skal behandles med respekt. De arbeider hardt og fortjener det beste. Hestens beste går ALLTID foran våre ønsker. Vi er glade og hyggelige med hverandre når vi er i stallen hvor vi har respekt for hverandres hestehold. Vi må ta vare på hverandre og huske at stallen vår er et sted hvor alle skal føle seg velkommen og ha det hyggelig.

BRUDD PÅ STALLREGLENE 

Dersom det forekommer brudd av reglene nevnt over, vil det bli gitt muntlige advarsler til den det gjelder deretter skriftlig. Konsekvenser etter et antall advarsler kan være økt stalleie, bortvisning fra stallen eller oppsigelse av kontrakt.